Home

Vanatoare in Bucovina

Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Paraul Negru isi desfasoara activitatea in pitoreasca zona a Voronetului din Bucovina,cu sediul in orasul Gura Humorului, Judetul Suceava, constituita pe principiul liberei asocieri din totalitatea vanatorilor sportivi inscrisi in evidentele sale, este persoana juridica de drept privat, apolitica, fara scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct si indivizibil, este o asociaţie non-profit constituită în vederea promovării şi apărării drepturilor membrilor săi în ceea ce priveşte practicarea vânatului şi pescuitului sportiv în condiţiile legii.

Asociatia este infiintata in baza Legii nr.26/1976, in prezent functionand in temeiul Legii nr.407/2006 si este constituita in baza OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Vanatoare in Suceava

Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Paraul Negru, are in gestiune 2 Fonduri de Vanatoare cu o suprafata totala de 16418 ha teren, si care cuprind  terenuri agricole si padure din zona de deal si de munte, pe surafata carora se gasesc urmatoarele specii de vanat: Cerb,Caprior, Mistret, Urs, Lup, Ras, Pisica Salbatica, Vulpe,Viezure,Jder, Dihor,Iepure,Bizam,Rata Mare, Potarniche ,Ierunca, Prepelita,Porumbel Gulerat, Porumbel Scorbura, Gugustiuc,Sturz, Sitar de Padure

Scopul asociaţiei îl constituie Gestionarea durabila a vânatului şi exercitarea vânătorii recreativ-sportive, organizarea şi asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţii de vânătoare pentru membri săi, promovarea intereselor acestora în domeniul respectiv, pregătirea şi educarea lor în vederea practicării corecte a vânătorii şi pescuitului sportiv.